productImage

B25THx60/1P-SC-M 2x1"&22U(20) / 28U(20)+2x1/2"INT(20)

Èíslo položky: 14148-060*1

Podrobnosti o produktu

Typ B
Velikost 25T
Podtyp H
Poèet desek 60
Konfigurace okruhu 1P
Materiál SC
Tlaková tøída M
Zobrazit tabulku produktù
prosím, aby bylo možné zobrazit ceny a aktivovat nákupy.

Volitelné pøíslušenství

Popis produktu Èíslo položky
IK25 Up to 100 plates REFRIGERANT INSULATION 31953

Nedávno zobrazené produkty