productImage

B8THx10/1P-SC-M 6.5(20)+3x12.8(20)

Èíslo položky: 14347-010

Podrobnosti o produktu

Typ B
Velikost 8T
Podtyp H
Poèet desek 10
Konfigurace okruhu 1P
Materiál SC
Tlaková tøída M
Zobrazit tabulku produktù
prosím, aby bylo možné zobrazit ceny a aktivovat nákupy.

Volitelné pøíslušenství

Popis produktu Èíslo položky
IK08T Up to 30 plates REFRIGERANT INSULATION 41614
HVAC INSULATION 322x78x61 28048

Nedávno zobrazené produkty