Øadit podle Typ

Øadit podle Podtyp

Øadit podle Poèet desek

Øadit podle Konfigurace okruhu

Øadit podle Materiál

Øadit podle Tlaková tøída

Popis produktu Èíslo položky
B5THx10/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) 14627-010
B5THx20/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) 14627-020
B5THx26/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) 14627-026
B5THx30/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX(20)+2x1/2"INT HEX(20) 14627-030
prosím, aby bylo možné zobrazit ceny a aktivovat nákupy.